Årsmöte 23

Vårens Terminsstart 2023 Ju Shin Jutsu

Höstens Ju Shin Jutsu Träning 2022

Årsmöte 2022

Nystart vårterminen 2022

Till alla medlemmar

Restriktionerna i Sverige liksom i delar av Europa håller på att lättas upp, stora delar av befolkningen blivit vaccinerad och många har haft covid-19. Samtidigt finns det fortfarande anledning till försiktighet och det är viktigt att följa de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Styrelsen för Visby Självförsvarsklubb har beslutat att vi startar verksamheten igen på måndag 14 februari. Styrelsen gör den bedömningen att återgång till träning kan nu ske. Vi uppmanar självklart alla att fortsättningsvis vara uppmärksamma och försiktiga så vi inte smittar våra kamrater under träningen.

Nystart vårterminen 2022

Start

2022-02-14

Förutsättningar

 

  • Klubben är tydliga med att det fortfarande är smittspridning i samhället och det är de tränandes ansvar att ta hänsyn till sina kamrater och stanna hemma om man misstänker att man är sjuk. Vi förutsätter även att ni har tagit de vaccinationer som rekommenderas.

 

Träningstider

 

Måndagar

18.15 – 19.15 Knattar och juniorer nybörjare uppåt

19.30 – 21.00 Avancerade vuxna (Brun/Svart)

 

Torsdagar

18.15 – 19.15 Knattar och juniorer nybörjare uppåt

19.30 – 21.00 Vuxna Nybörjare/Avancerade

 

 

Information våren 2022

Vårens Ju Shin Jutsu träning 2022

Efter ytterligare diskussioner kom vi fram till att Markus tar träningen för barn och ungdomar (till och med gymnasiet), så träning för de grupper är som vanligt. Med start 2022-01-10
Träning för vuxna ställs in tills vidare.

Hösttermin 2021

Årsmöte 2021

Viktigt meddelande!

Under rådande covid-19 pandemi med fortsatt hög smittspridning ställer vi in träningen för samtliga grupper under hösten 2020.
Detta gör vi med omtanke om både våra medlemmar och deras familjer och vi vill inte riskera att covid-19 sprids via vår träning.
Inom den idrott vi utövar är det omöjligt att hålla behövlig distans till varandra, vilket ökar risken för smittspridning.
Vi hoppas att läget har ändrat sig till det positiva nästa år och att vi då kan återuppta träningen vårterminen 2021 i tidigare omfattning.
Skulle läget ändra sig under tiden kommer vi att återkomma med ny information.

Viktigt meddelande!

På grund av att Coronaviruset nu har kommit till Gotland

Har vi beslutat att ställa in Ju Jutsu träningen från idag 12/3

tills vi får besked om att man har läget under kontroll igen

Styrelsen VSK